Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zhotovení PD na akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce
Odesílatel Veronika Klozová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2016 14:24:44
Předmět Dodatečné informace č. 3 ze dne 12.10.2016

Vážení,

dne 12.10.2016 zadavatel zveřejňuje Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce „Zhotovení PD na akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce".

Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_573.html.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem
Ing. Veronika Klozová
kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Příloha ZD č.6 - Čestné prohlášení k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů_final.docx (505.54 KB)
- Příloha ZD č.6 - Čestné prohlášení k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů_final.docx (505.54 KB)
- Dodatečné informace č. 3.pdf (126.51 KB)