Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Stráně u splavu
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2019 15:17:23
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Stráně u splavu“

s termínem pro podání nabídky do 27.2.2019 do 10:00 hodin na email: pursova@kr-s.cz. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_4133.html

S pozdravem

K. Puršová


Přílohy
- Výzva SK - Stráně u splavu.pdf (613.42 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.28 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.docx (45.33 KB)
- Příloha č.4-Poddodavatelé.docx (43.33 KB)
- Příloha č. 5-Stráně u splavu_smlouva.docx (10.67 MB)