Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kopeč
Odesílatel Kateřina Puršová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2019 12:00:46
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kopeč“

s termínem pro podání nabídky do27.2.2019 do 10:00 hodin na email: pursova@kr-s.cz. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_4117.html


Přílohy
- Výzva SK -Kopeč.pdf (287.71 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.31 KB)
- Příloha č. 2-Kopeč-Smlouva management 2019.docx (497.97 KB)