Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ubytování a stravování pro adaptační kurzy 2019
Odesílatel Alena Holíková
Organizace odesílatele Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 [IČO: 00873373]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2019 17:14:20
Předmět Výzva k podání nabídek

Hledáme ubytování s plnou penzí (strava 5x denně) pro 30 studentů SŠ a 3 pedagogy v září 2019. Hřiště, klubovna a blízkost lesa nutná.


Přílohy
- Zadávací dokumentace - VZMR Ubytování a stravování pro adaptační kurzy 2019.pdf (469.60 KB)
- Krycí list nabídky.docx (12.67 KB)
- Položkový rozpočet.docx (12.36 KB)