Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Střecha ateliéru Z. Braunerové
Odesílatel Zita Suchánková
Organizace odesílatele Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace [IČO: 00069850]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2019 15:16:00
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na opravu střešní krytiny ateliéru Z. Braunerové


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.PDF (1.61 MB)