Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun
Odesílatel Leona Machková
Organizace odesílatele Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102 [IČO: 00640808]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2016 10:49:44
Předmět Dodatečné informace č. 1 ze dne 10.10.2016

Vážení,
dne 10.10.2016 zadavatel zveřejňuje Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy Beroun".

Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_24.html.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem
Ing. Vladimír Pavlis,
kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- 2016-10-07_dodatečná informace.zip (3.35 MB)
- Dodatečné inforamce č_1.pdf (89.06 KB)