Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analýza - využití areálu a in-line centra Vrchbělá
Odesílatel Helena Minichová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2019 15:00:52
Předmět Vysvětlení k zadávací dokumentacoi č. 3 ze dne 10. 1. 2019

Součástí předmětu plnění bude vytvoření dokumentu : Projektový management, kde bude rozepsána manažerská činnost pro navrženou variantu


Přílohy
- h Vysvetleni k ZD č 3 ze dne 10.1. 2019.docx (51.16 KB)