Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analýza - využití areálu a in-line centra Vrchbělá
Odesílatel Helena Minichová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.01.2019 16:54:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Omylem jsme uvedli předpokládanou cenu zakázky i do návrhu smlouvy. Ta měla být uvedena pouze ve výzvě. Vaši nabídkovou cenu uveďte, prosím, do přílohy č. 1 - krycí list nabídky a rovněž do návrhu smlouvy.
Děkujeme


Přílohy
- h Vysvetleni k ZD č 2 ze dne 7.1. 2019.docx (51.28 KB)