Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Analýza - využití areálu a in-line centra Vrchbělá
Odesílatel Helena Minichová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2018 11:46:20
Předmět Výzva k podání nabídek na Analýzu - využití areálu a in-line centra Vrchbělá

V příloze Vám zasíláme výzvu k podání nabídek na Analýzu - využití areálu a in-line centra Vrchbělá


Přílohy
- Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Analýza využití areálu a in line centra Vrchbělá.pdf (768.68 KB)
- Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Analýza využití areálu a in line centra Vrchbělá.pdf (768.68 KB)