Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/22920 Mutějovice nádraží tunel - Kounov, III/22919 Mutějovice - Mutějovice nádraží tunel
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2024 10:36:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 - 3

viz přílohy


Přílohy
- v1-3.pdf (191.14 KB)
- III-22920, III-22919 ZAD rozpočet akt v1-3.xlsx (256.67 KB)