Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vedení finančního a mzdového účetnictví příspěvkové organizace
Odesílatel Tomáš Abrham
Organizace odesílatele Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234462]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2018 17:12:37
Předmět Výzva k podání nabídek

Kompletní vedení finančního a mzdového účetnictví příspěvkové organizace. Specifikace zakázky je součástí zadávací dokumentace.