Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/1147 Hořovice - Hvozdec, III/1149a Felbabka průtah, III/1142 Sedlec - Praskolesy, III/23613 Březová - Kublov, III/00524 Zdice – Knížkovice
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2024 14:21:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- v1.pdf (169.88 KB)