Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/6
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2024 11:30:14
Předmět Doplnění zadávací dokumentace - odpovědné zadávání

Vzhledem k relativně krátkému termínu realizace stavby a její povaze odstraňuje Zadavatel z čl. 12 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace požadavek odpovědného zadávání č. 3, a nepožaduje, aby vybraný dodavatel zaměstnával Osobu splňující požadavky odpovědného zadávání (student, nebo osoba, která vystudovala obor relevantní k předmětu zakázky a jejímu plnění – a to nejpozději 3 roky nazpět).