Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/23638 a III/23713 Byseň, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2024 09:21:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz přílohy


Přílohy
- v1.pdf (168.27 KB)
- Vzor smlouvy akt v1.docx (99.27 KB)