Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/23638 a III/23713 Byseň, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.04.2024 10:14:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 0

Zadavatel opravuje předpokládanou hodnotu zakázky na 25 535 484,27 Kč.