Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/23628 Kačice - Nová Studnice, III/2377 Mšecké Žehrovice - Lodenice, III/2375 Třtice - I/6
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.04.2024 10:13:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 0

Zadavatel opravuje předpokládanou hodnotu zakázky na 17 682 351,07 Kč.