Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/22920 Mutějovice nádraží tunel - Kounov, III/22919 Mutějovice - Mutějovice nádraží tunel
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.04.2024 10:13:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 0

Zadavatel opravuje předpokládanou hodnotu zakázky na 19 748 102,81 Kč.