Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce stravovacího provozu a vybavení stravovacího provozu Domova Pod Lipami Smečno
Odesílatel Petr Šála
Organizace odesílatele Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234454]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.12.2018 13:58:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

ZADAVATEL UPOZORŇUJE DODAVATELE, ŽE DNE 11.12.2018 BYLO UVEŘEJNĚNO VYSVĚTLENÍ Č. 3, KTERÉ ZADAVATEL OZNAČIL JAKO VYSVĚTLENÍ Č. 4. JEDNÁ SE O FORMÁLNÍ CHYBU V OZNAČENÍ ČÍSLA VYSVĚTLENÍ. SPRÁVNĚ BY MĚLO BÝT UVEDENO VYSVĚTLENÍ Č. 3, NIKOLI Č. 4