Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Junior centrum kybernetické bezpečnosti
Odesílatel Vlastimil Marek
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2024 12:37:54
Předmět Doplnění zadávací dokumentace ze dne 20.02.2024

Vážení uchazeči, zadavatel dle §99 doplnil zadávací podmínky o upravené výkazy výměr. Podrobné informace naleznete v příloze.


Přílohy
- Doplnění zadávací dokumentace.pdf (198.35 KB)
- Příloha č. 4a Výkaz výměr 1. etapa_rev.xlsx (501.99 KB)
- Příloha č. 4b Výkaz výměr 2. etapa_rev.xlsx (250.86 KB)