Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění technického dozoru investora v rámci akce Revitalizace biotopu čolka v PP Rožmitál pod Třemšínem XI.“
Odesílatel Veronika Kopecká
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2018 11:59:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,
zadavatel Vám tímto oznamuje Dodatečné vysvětlení/doplnění/změnu zadávací dokumentace:
Zadavatel požaduje pouze zajištění technického dozoru investora a již nepožaduje zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě. Upravená Výzva se zadávací dokumentací a upravený návrh smlouvy je přílohou tohoto dodatečného Vysvětlení a vzhledem k jeho charakteru je termín pro podání nabídek prodloužen do 18.12.2018 do 10:00 hodin.


Přílohy
- Výzva a Zadávací dokumentace TDS - upravená.pdf (629.50 KB)
- Př.č.4 návrh Příkazní smlouva_TDI_.docx (75.56 KB)