Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.12.2018 13:02:04
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 4.12.2018 (oprava)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 4.12.2018 (oprava) - jedná se o opravu data podání nabídek v předchozí verzi. Prodloužený termín pro podání nabídek činí 16. 1. 2019 do 12:00 hodin a bude uveřejněn též ve Věstníku veřejných zakázek.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3_4.12.2018.pdf (390.12 KB)