Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/106, III/1061, III/1062 Hradištko – Třebsín - PD
Odesílatel Josef Tesař
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2023 23:51:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 - 2

viz příloha


Přílohy
- v1-2.pdf (167.34 KB)
- Hodnocení zkušeností akt v1.xlsx (13.89 KB)