Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a motýlů Vrchbělá
Odesílatel Kateřina Puršová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2023 12:57:44
Předmět Výzva

Dobrý den, dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci: „Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a motýlů Vrchbělá“

s termínem pro podání elektronické nabídky do 8.11.2023 do 10:00 hodin. Nabídky budou podávány elektronicky přes EZAK. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_13356.html
S pozdravem
K. Puršová


Přílohy
- Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky.xlsx (13.93 KB)
- Příloha č. 2 ZD-Čestné prohlášení ke kvalifikaci.docx (27.23 KB)
- Příloha č. 3 ZD - Průzkum_Vrchbělá_2024.doc (1.76 MB)
- Příloha č. 4 ZD-Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.doc (50.00 KB)