Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění nemovitého a movitého majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti za škodu Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů
Odesílatel Jan Brodec
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2023 17:33:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Za Středočeský kraj:
BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c._1.pdf (611.31 KB)
- Příloha č. 2A_Souhrnné informace k pojistnému programu_úprava.pdf (160.98 KB)
- Příloha č. 2B_Pojistný program_úprava.xlsx (16.63 KB)