Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/27215 Zdětín, rekonstrukce - PD
Odesílatel Dagmar Drozenová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2023 13:17:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasíláme vysvětlení ZD č. 2.

S pozdravem
Dagmar Drozenová
manažer zakázek


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (103.13 KB)
- III-27215 Zdětín, rekonstrukce - PD - upravený neoceněný soupis prací.xlsx (14.78 KB)