Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2018 13:17:47
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1 - 19.11.2018

Prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 1 - 19.11.2018.pdf (395.86 KB)