Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Figuríny pro výuku BLS - dospělý, kojenec
Odesílatel Barbora Šimůnková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2023 23:15:51
Předmět Výzva

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, p. o. Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Figuríny pro výuku BLS - dospělý, kojenec".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 25. 9. 2023 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě, nikoli v listinné podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_13098.html

S pozdravem,

Ing. Barbora Šimůnková


Přílohy
- Zadávací dokumentace.pdf (261.94 KB)
- Příloha č. 1 - krycí list nabídky.xlsx (36.28 KB)
- Příloha č. 2 - čestné prohlášení.doc (72.50 KB)
- Příloha č. 3 - souhlas s uveřejněním smlouvy.doc (67.50 KB)
- Příloha č. 4 - čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.doc (69.00 KB)
- Příloha č. 5 - čestné prohlášení - mezinárodní sankce.doc (71.00 KB)
- Příloha č. 6 - návrh kupní smlouvy.docx (68.69 KB)
- Příloha č. 7 - položkový ceník.ods (6.12 KB)