Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nová učebna somatologie
Odesílatel Martina Straňáková
Organizace odesílatele Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 [IČO: 00066729]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.08.2023 07:27:38
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace ze dne 14.8.2023

Vážení účastníci,
zadavatel Vám tímto oznamuje následující změnu v zadávací dokumentaci a to konkrétně: úpravy v požadované technické specifikaci a položkovém rozpočtu. Upravená technická specifikace (př. č. 5) a položkový rozpočet (př. č. 6) jsou přílohou tohoto oznámení. Změna se týká pouze položek obrazy.


Přílohy
- Př. č. 6 Položkový rozpočet_upravený k 14.8.2023.docx (27.03 KB)
- Př. č. 5 Technická specifikace_upravená k 14.8.2023.docx (36.72 KB)