Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava
Odesílatel Lukáš Balog
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.07.2023 13:09:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
zasíláme vysvětlení ZD 119.

S pozdravem
Lukáš Balog


Přílohy
- vysvětlení ZD 119.pdf (104.10 KB)