Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava
Odesílatel Lukáš Balog
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.07.2023 05:00:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasíláme vysvětlení ZD č. 118.

S pozdravem
Lukáš Balog


Přílohy
- vysvětlení ZD 118.pdf (133.62 KB)