Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava
Odesílatel Lukáš Balog
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2023 23:35:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den, zasíláme vysvětlení ZD č. 96-97 včetně příloh.

S pozdravem
Lukáš Balog


Přílohy
- vysvětlení ZD 96-97.pdf (118.75 KB)
- F.1 soupis praci.pdf (1.38 MB)
- SP Kralupy obchvat formát XC4.xml (2.37 MB)
- SP Kralupy obchvat.xlsx (371.57 KB)