Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy
Odesílatel Jan Jirátko
Organizace odesílatele Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace [IČO: 16980123]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2018 09:22:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2.11.2018


Přílohy
- Vysvětlení č. 3 - zadávací dokumetnace.pdf (238.21 KB)