Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pazderna - opakování
Odesílatel Kateřina Puršová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2023 17:08:38
Předmět Výzva

Dobrý den, dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci: „Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pazderna - opakování“

s termínem pro podání elektronické nabídky do 5.6.2023 do 10:00 hodin. Nabídky budou podávány elektronicky přes EZAK. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_12398.html
S pozdravem

K. Puršová


Přílohy
- Vyzva_a_zadavaci_dokumentace_-_Pazderna_-_opakovani.pdf (360.22 KB)