Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování PD na realizaci nové expozice v Muzeu Brandýs nad Labem
Odesílatel Parez Ondřej
Organizace odesílatele Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace [IČO: 00067539]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2023 14:47:51
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1. V přírodovědné expozici, kde navrhovaných aktivizačních prvků není mnoho, trváme na použití všech navržených prvků. U historické části požadujeme využit alespoň 3 aktivizační prvky v každém sále.

2. Využití stávajících vitrín není povinné.

3. Hodnotu budoucí realizace uvažujeme ve výši 3,5 mil bez DPH

4. Hodnocení bylo upraveno ve změně zadání s posunem termínu.

Původní zpráva

Datum 16.05.2023 10:04:48
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1. dotaz: Je nutné použít všechny aktivizační prvky uvedené v libretu nebo je to jen příklad k využití?
2. dotaz: Zachování vitrínových celků: do jaké míry se musí vitríny využít? Rekonstrukce vitrín může být v důsledku finančně náročnější než vitríny nové.
3. dotaz: Jaká je předpokládaná hodnota následující realizace?
4. dotaz: V bodě 6.2 Hodnocení nabídek Zadávací dokumentace je jednou uvedena váha nabídkové ceny 40% podruhé 30%?