Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Materiální podpora praktické výuky žáků ŠVP Agropodnikání - nákup secího stroje pro přímé setí
Odesílatel Věra Urbanová
Organizace odesílatele Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 [IČO: 61664651]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2023 10:18:23
Předmět Výzva k podání nabídky - secí stroj pro přímé setí

Vážení uchazeči nabídky na výše uvedenou zakázku malého rozsahu lze podávat pouze elektronicky a to nejdéle do 6.6.2023 do 10:00 hod. přes E-ZAK.
S pozdravem Věra Urbanová