Smlouva: Refektář - úprava akustiky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2121
Datum uzavření smlouvy: 10.10.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 995 572,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 204 642,00

Název (předmět)

Refektář - úprava akustiky

Stručný popis

Modernizace prostoru refektáře v Jezuitské koleji Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, spočívající v instalaci akustických obkladů za účelem zlepšení prostorové akustiky sálu.
Předepsaná je plocha obkladu s minimem dělení. Více informací je uvedeno v příloze č. 1 – projektová dokumentace a v příloze č. 2 – položkový rozpočet.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem činí: 1 000 000,00 bez DPH, tj. 1 210 000,00 Kč vč. DPH (21% DPH). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, je stanovena jako limitní hodnota a nejvýše přípustná nabídková cena. Pokud nabídková cena uchazeče ve vztahu k veřejné zakázce překročí výše uvedenou předpokládanou hodnotu, bude taková nabídka vyřazena a účastník z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

Termín zaslání nabídkové ceny: nejpozději do 27.9.2022

Předběžný termín plnění zakázky: říjen - listopad 2022

Zadavatel

  • Úřední název: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 00069922
  • Poštovní adresa:
    Barborská ulice 51-53
    28401 Kutná Hora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2020-031992

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy