Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/2766 Ml. Boleslav, Debř - rekonstrukce - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2024 19.07.2024 10:00
II/272, II/332 Lysá nad Labem, křižovatka – zvýšení bezpečnosti - PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.06.2024 16.07.2024 10:00
Kontroly a revize plynového zařízení, Odborná prohlídka kotelny, Kontroly spalinových cest, Kontrola kotlů na pevná paliva dle zákona o ovzduší, Proškolení s administrací, Vícepráce a opravy plynových kotlů a kotlů na tuhá paliva
nadlimitní Příjem nabídek 26.06.2024 30.07.2024 09:00
Osazení vjezdových vrat do stávajícího objektu v areálu SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.06.2024 17.07.2024 10:00
Krajinná a vodohospodářská opatření v souvislosti s vybudováním akce II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2024 10.07.2024 09:00
Nové odborné učebny - zavedení inovativních metod výuky pro praktické vyučování - stavební práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2024 09.07.2024 10:00
Poskytování odborného poradenství 2024 - stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2024 09.07.2024 10:00
Obměna switchů v Technologickém centru Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2024 10.07.2024 10:00
Chromebook
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2024 01.07.2024 23:00
Úložné regály do depozitářů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2024 21.06.2024 10:00
Dodávka a montáž vestavěného nábytku - Cvičný byt PrŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.06.2024 21.06.2024 00:00
III/3249 MK – Běruničky – Běrunice
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2024 18.07.2024 09:00
II/105 Všetice – Neveklov kaplička
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2024 04.07.2024 11:00
III/11417 Dobříš – k mostu 11417-1 před Rosovicemi
podlimitní Hodnocení 20.06.2024 11.07.2024 13:00
Výměna oken v SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2024 04.07.2024 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016