Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zhotovení plánu péče o zvláště chráněné území - přírodní památku Valcha
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2023 16:36:52
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zhotovení plánu péče o zvláště chráněné území - přírodní památku Valcha“

s termínem pro podání elektronické nabídky do 20.3.2023 do 10:00 hodin. Nabídky budou podávány elektronicky přes EZAK. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_11782.html

S pozdravem

K. Puršová


Přílohy
- o2_Vyzva_a_zadavaci_dokumentace.pdf (564.61 KB)
- Příloha č. 1 ZD - Krycí list nabídky.xlsx (14.20 KB)
- Příloha č. 2 ZD-Čestné prohlášení ke kvalifikaci.docx (27.70 KB)
- Příloha č. 3 ZD-Plány péče-Valcha.doc (126.00 KB)
- Příloha č. 4 ZD-Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.doc (49.50 KB)