Veřejná zakázka: „SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9383
Systémové číslo: P22V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.01.2022
Nabídku podat do: 28.01.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a stavební úpravy odloučeného pracoviště Tesárna – hala bude uvnitř podélně rozdělena příčkou (strojní a pracovní část). Dále je předmětem plnění řešení nového oplocení a vjezdové brány, realizace bezbariérových úprav zadního vchodu budovy školy (posun stávajících skleněných dveří před schodiště, zasklení vchodu a vertikální zdviž). V rámci schodiště mezi 1. NP a 2. NPO doplnění šikmé elektrické rampy. Dále drobné stavební úpravy laboratoře a změna trasy vedení vzduchotechniky, nové rozvody plynu a vody a další související úpravy technického a technologického zařízení v budově školy. Podrobný popis viz projektová dokumentace a položkový rozpočet.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 17.1.2022 od 11:00 hod. na adrese uvedené v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 228 502 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
 • IČO: 16977360
 • Poštovní adresa:
  U Hvězdy 2279
  272 01 Kladno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Datum prohlídky místa plnění: 17.01.2022 11:00:00

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy