Veřejná zakázka: III/33716 Perštejnec, most ev.č. 33716-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8446
Systémové číslo: P21V00000642
Evidenční číslo zadavatele: VZ-229/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.06.2021
Nabídku podat do: 07.07.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33716 Perštejnec, most ev.č. 33716-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího mostního objektu na silnici III/33716 v obci Perštejnec, okres Kutná Hora, za nový rámový most z monolitického železobetonu. Součástí rekonstrukce je také úprava přilehlých svahů a dna koryta Křenovky a rekonstrukce vozovky v nejnutnějším rozsahu pro plynulé napojení na stávající stav. Most je nyní v havarijním stavu (spodní stavba v klasifikačním stupni VII.). Pro zajištění provozu bylo provedeno v roce 2017 a následně i po povodni dne 16.6.2019 provizorní dobetonování sesutého křídla mostu a doplnění vypadlých kamenů. Veškeré práce jsou zahrnuty v jediném stavebním objektu:
• SO 201 Most Perštejnec

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 440 997 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy