Veřejná zakázka: III/00311 Čestlice, oprava mostu ev.č. 00311-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8201
Systémové číslo: P21V00000398
Evidenční číslo zadavatele: VZ-132/21
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.04.2021
Nabídku podat do: 30.04.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/00311 Čestlice, oprava mostu ev.č. 00311-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení údržby a drobných oprav na mostě ev.č 00311-1 (SO 201) a provedení souvislé údržby silnice č. III/00311 v délce 1,172 km (SO 101).
SO 101: Souvislá údržba silnice č.III/00311 v úseku od křižovatky ulic Lipová a Říčanská v obci Čestlice až po MÚK Čestlice a to včetně obnovy vodorovného dopravního značení. Začátek úseku km 1,575 a konec úseku km 2,747 silnice III/00311. Směrové vedení silnice, výškové řešení i uspořádání komunikace zůstává zachováno stávající. Stavba je rozdělena na 7 úseků podle technologie obnovy vozovky. Jedná se o tři typy vozovek:
- Úseky 2, 6 a 7 - navržena konstrukce vozovky typu A. Jedná se o kompletní obnovu krytových vrstev a sanaci podkladní asfaltové vrstvy v 25% plochy.
- Úseky 1, 3 a 5 - navržena konstrukce vozovky typu B. Jedná se o kompletní obnovu obrusné vrstvy vozovky.
Úsek 4 - navržena konstrukce vozovky typu C. Jedná se o kompletní obnovu obrusné vrstvy a lokální sanaci ložní asfaltové vrstvy.
SO 201:
- Oprava PKO zábradlí, svodidel a ocelových částí NK.
- Sanace a oprava ložisek.
- Údržba a oprava odvodňovačů, odvodňovacích trubiček a svodů.
- Vyčištění skluzů, vývařišť, jímek, opevnění svahů, přístupových schodišť.
- Vyčištění a oprava chodníků a navazující dlažby chodníku, sanace říms a obnovení ochranných nátěrů.
- Opravy v oblasti MZ, údržba MZ (římsy, výměna gumy apod.).
- Oprava porušených koncových částí spřahující desky v oblasti kotvení MZ, pod chodníkem a římsovou částí, následné doplnění výztuže a dobetonování
- Výměna obrusné vrstvy na mostě a v předpolí mostu včetně těsnících zálivek a tmelů, oprava odvodnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 550 053 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků