Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8191
Systémové číslo: P21V00000388
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.04.2021
Nabídku podat do: 25.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech:

- Výměně výplní otvorů oken a dveří;
- Zateplení obvodového pláště včetně střechy;
- Statické zajištění apsidy podezděním betonovými tvárnicemi a tryskovou injektáží;
- Provedení vnější omítky.

Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v Projektové dokumentaci zpracované Design 4 – projekty staveb, s.r.o., IČO: 22801936, DIČ: CZ22801936, se sídlem Sokolská 1183, Liberec, PSČ: 460 01. Ing. Jindřich Lechovský.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 785 612 Kč bez DPH
  Termín prohlídky místa plnění se uskuteční dne 13.5.2021 od 10:00 hod.

Místo plnění

 • Kladno

Zadavatel

 • Úřední název: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace
 • IČO: 00410021
 • Poštovní adresa:
  Huťská 1375
  272 01 Kladno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy