Veřejná zakázka: Nákup vybavení pro metrologii

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8039
Systémové číslo: P21V00000238
Evidenční číslo zadavatele: 0505/2021/SPJKL
Datum zahájení: 04.03.2021
Nabídku podat do: 22.03.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup vybavení pro metrologii
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka měřících, kontrolních a zkušebních přístrojů pro Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu, Kladno, Jana Palacha 1840, IČO 618 94 419, se sídlem Jana Palacha 1840, 272 01 Kladno (dále jen „vybavení pro metrologii“). Vybavení pro metrologii bude dodáno a instalováno dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Zadavatel je veřejnou střední a vyšší odbornou školou a v současné době se hodlá spolu se Středočeským krajem podílet na realizaci projektu s názvem „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje", reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt je financován z prostředků Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Jedná se o Projekt, jehož rolí je implementace vybraných opatření Krajského akčního plánu Středočeského kraje směřujících primárně ke zvýšení zájmu o odborné vzdělávání, a to zejména v návaznosti na počínající krizi na trhu práce v oblasti technických profesí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 380 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kladno

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
 • IČO: 61894419
 • Poštovní adresa:
  Jana Palacha 1840
  272 01 Kladno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 528387

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Obchodní firma / název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
Ulice: Jana Palacha
Číslo popisné: 1840
Obec: Kladno
Poštovní směrovací číslo: 272 01
Stát: ČR
č. místnosti: 105

Úřední hodiny podatelny:
Po: 8:30 – 11:30 hod.
Út: 8:30 – 11:30 hod.
St: 8:30 – 11:30 hod.
Čt: 8:30 – 11:30 hod.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky