Veřejná zakázka: III/12138 Heřmaničky – Velké Heřmanice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7088
Systémové číslo: P20V00001015
Evidenční číslo zadavatele: VZ-402/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 27.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/12138 Heřmaničky – Velké Heřmanice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/12138 Heřmaničky – Velké Heřmanice“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem díla je oprava povrchu pozemní komunikace III/12138, přičemž součástí díla je zejména návrh a projednání včetně realizace DIO, odfrézování živičného krytu v místě začátku a konce opravy (napojení) a dále v části průtahu obce Velké Heřmanice, výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti, bude provedeno očištění, spojovací postřik, vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50 mm. Frézování spár a prasklin a zalití asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a napojení na MK. Zřízení nezpevněné krajnice a VDZ. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 081 573 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz), https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky