Veřejná zakázka: Deratizace: dodávka a pokládka deratizačních stanic včetně požerových nástrah v budovách celého objektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6619
Systémové číslo: P20V00000547
Evidenční číslo zadavatele: vz-246/20
Datum zahájení: 21.04.2020
Nabídku podat do: 30.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Deratizace: dodávka a pokládka deratizačních stanic včetně požerových nástrah v budovách celého objektu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je deratizace. Tato bude provedena 2x ročně (duben/květen a září /říjen). Její součástí bude provedení následné kontroly, doplnění nástrah, sběr uhynulých hlodavců. Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a standardní metodiky spec. ochranné deratizace zpracované sdružením DDD a SVS ČR.
Deratizace se bude provádět 2x ročně (duben/květen a září /říjen).
Termín bude upřesněn mailem s kontaktní osobou ve smlouvě. Její součástí bude provedení následné kontroly, doplnění nástrah, sběr uhynulých hlodavců.
Dodávka a pokládka deratizačních stanic včetně požerových nástrah v budovách celého objektu dle uvedených adres.
Cena obsahuje veškeré náklady nutné k provedení zakázky (materiál, práce, doprava, kontrola, likvidace materiálu a uhynulých hlodavců, apod.).
Dodání bezpečnostních listů předmětných použitých látek na daném středisku bude součástí výkonu.
Zápis pracovníka o provedeném zásahu na jednotlivých místech včetně popisu na místě pokládky, který potvrzuje provedenou činnost v uvedené výši a rozsahu.
Nástrahy musí být použity ve formulaci odpovídající mikroklimatickým podmínkám dané lokality v označených a uzavíratelných staničkách (čl.3.1.1.Stand.metodiky OD)
Použitý typ staniček musí odpovídat požadavkům deratizované lokality, charakteru prostředí a musí zabezpečovat nástrahy před nežádoucím působením klimatických podmínek. Používán bude pouze povolený materiál a míře nezbytně nutné (§ 56 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 251 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky