Veřejná zakázka: III/33348 Kostelec nad Černými lesy, oprava opěrné zdi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6570
Systémové číslo: P20V00000498
Evidenční číslo zadavatele: vz-212/20
Datum zahájení: 08.04.2020
Nabídku podat do: 21.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/33348 Kostelec nad Černými lesy, oprava opěrné zdi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky Projekt řeší stavební úpravy stávající opěrné kamenné zdi po levé straně ve směru stačení km 1,6 silnice III/33348.
Stávající kamenná obkladní zeď tvořená z tzv. kyklopského kameniva bude rozebrána v délce cca 36,52m a znovu poskládána do zdící malty M10 včetně doplnění chybějících prvků objemu cca 20%, jenž bude kamenicky opracován do původního stavu zdiva. Pro zpevnění zdi jsou uvažovány v počtu 12 ks kamenné opracované vazouny, jenž budou využity buď stávající (po odtěžení) a nebo budou vyrobeny nové.
Výkopová jáma bude zřízena s ohledem na stávající polohu podzemních inženýrských sítí. V případě nutnosti bude jáma po dobu výstavby zdi celoplošně či lokálně zabezpečena pažením (rozpočet počítá s pažením 50% plochy výkopu), jenž bude bránit utržení svahu.
Odtěžené části zdiva budou očištěny a znovu použity pro novou obkladní zeď, jenž bude zřízena ve stejné poloze, výšce a sklonu jako je stávající stav.
Zdivo bude hloubkově zaspárováno maltou M25 XF3.
Tloušťka zdi bude zachována cca 25cm.
Výška zdi je proměnná s ohledem na nově budovanou železobetonovou římsu, jenž bude vybudována ve výšce cca 403,67 – 403,55 m.n.m. s příčným sklonem 0,5%. Tím bude výška zdi proměnná od cca 2,17m – 2,45m.
Zeď bude zbudována ve sklonu zdi cca 7°.
Zásyp za rubem bude chráněn novou filtrační geotextílií.
Stávající betonové schodiště bude zachováno bez zásahu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 502 150 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky