Veřejná zakázka: III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6561
Systémové číslo: P20V00000489
Evidenční číslo zadavatele: VZ-199/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-012135
Datum zahájení: 07.04.2020
Nabídku podat do: 22.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/0311 a III/0312, rekonstrukce silnic
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce jsou údržbové práce na silnici III/0311 a to v celé délce její trasy od křižovatky na silnici III/6031 v Pyšelích až do místní části Zaječice a dále na silnici III/0312 a to opět v celé její délce trasy od křižovatky se silnicí III/0311 v Zaječicích až po průsečnou křižovatku na silnici III/6031 a III/3352 před nadjezdem trasy silnice I/3 na MÚK Senohraby. Navrhuje se oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou konstrukčních vrstev až na úroveň pláně, pročištění odvodňovacích prvků komunikace, obnova propustků, případná výšková rektifikace a výměna obrubníků v zastavěném území, výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí, obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem, včetně předznačení barvou. Stavba bude převážně realizována v nezastavěném území, mimo krátký úsek v zastavěném území Pyšely a celý průjezdní úsek trasy v obci Zaječice. Celková délka úpravy je 4.620,38 m.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 57 801 928 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky