Veřejná zakázka: Cyklostezka Žebrák - Tlustice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6549
Systémové číslo: P20V00000477
Evidenční číslo zadavatele: VZ-32/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.04.2020
Nabídku podat do: 11.05.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka Žebrák - Tlustice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je novostavba společné nedělené stezky pro chodce a cyklisty v délce 1,156 km. Stezka bude napojena na stávající účelové komunikace. Napojení směrem do Města Žebrák bude upraveno po dostavbě obchvatu, kdy spojí město Žebrák s obcí Tlustice bez kolize s jinou dopravní cestou. Směrové vedení částečně kopíruje trasu stávající lesní cesty a dále severní hranici průmyslové zóny Žebrák. Zájmové území se nachází jihovýchodně od zástavby Města Žebrák přibližně 1,5 km od náměstí. Stezka bude vedena po pravém břehu údolí Stroupinského potoka. Stezka je navržena v šířce 3,0 m bez rozšíření. Konstrukce stezky je navržena jako netuhá v tl. 0,35 m s krytem z asfaltového betonu, který bude v místě křížení s VTL plynovodem nahrazen dlážděným krytem. V rámci stavby budou řešeny stávající příkopy v místě křížení s novou stezkou trubními propustky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 187 629 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy