Veřejná zakázka: II/272 Kounice – Bříství – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Uzavřeno
Uzavřeno.
DBID: 640
Systémové číslo: P16V00000559
Evidenční číslo zadavatele: VZ-531/16
Datum nákupu / nabídek: 11.10.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/272 Kounice – Bříství – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zpracování PD pro stavební řízení (DSP) a zadání stavby (PDPS) na opravu silnice II/272 v délce 2,900 km novou technologií včetně diagnostiky vozovky, zaměření, vyhotovení průzkumu inženýrských sítí a zajištění oznámení o provedení realizace dle §103 zákona č. 183/2006 Sb., a výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných ČSN, TKP a TP. Součástí akce bude též provedení návrhu DZ včetně projednání s dopravním inženýrem PČR (zajištění souhlasného stanoviska).

Provedení diagnostiky a zpracování projektové dokumentace (DSP, PDPS) na řešení vedoucí k zajištění odpovídajícího stavebně technického stavu komunikace II/272 v celkové délce 2,900 km včetně inženýrské činnosti (průzkum inženýrských sítí, oznámení o provedení realizace dle §103 zákona č.183/2006 Sb.) dle platných ČSN, TKP, TP a autorského dozoru

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: přímý nákup / evidence VZ
 • Předpokládaná hodnota: 835 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky