Veřejná zakázka: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy – I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 6284
Systémové číslo: P20V00000212
Evidenční číslo zadavatele: VZ-9/20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.02.2020
Nabídku podat do: 20.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/105 - Severní obchvat Jílového u Prahy – I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba I. etapy Severního obchvatu Jílového u Prahy, bude realizována výstavba okružní křižovatky Pražská (SO 101.1 a SO 101.2) s jejím napojením na stávající ulici Na Slunci. Současně bude postavena kanalizace až do cca km 0,4 (SO 301.1) včetně retenční nádrže SO 361, čímž bude zajištěno odvodnění okružní křižovatky Pražská. V této etapě budou také realizovány vyvolané přeložky inž. sítí – tlakové kanalizace (SO 331), vodovodů (SO 341, SO 342), plynovodu (SO 521, SO 522.1) a sděl. kabelů CETIN (SO 451, SO 453.1). Dále bude v této etapě realizováno osvětlení okružní křižovatky Pražská (SO 441.1). Objekty CETIN SO 451 a 453.1 (projekt a realizaci zajišťuje fy CETIN na základě Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/011 z 6.3.2018, číslo smlouvy KSÚS 721/00066001/2018), nutná koordinace staveb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 050 316 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy